Home

KONINKLIJKE BILJARTFEDERATIE KLEIN-BRABANT

 

Afgelopen zaterdag is de competitie, seizoen 2016-2017, op

zijn einde gekomen met de laatste wedstrijden in DB & II.

 

Op één uitzondering na zijn de laatste wedstrijdformulieren

tijdig bezorgd zoals gevraagd, waarvoor onze dank aan de

clubs voor hun medewerking !

 

Wacht ons nu nog de taak om alle resultaten te verwerken

en te verifiëren teneinde alle winnaars te kennen.

 

Volgende Algemene Vergadering

 

DINSDAG 30 MEI 2017 om 20:00u

 

Lokaal B.C. Malderen Kunst Adelt

Café "De Blauwe Reiger" te Malderen